Khám phá tính năng Finavi

Chính sách hấp dẫn Finavi

Miễn phí giao dịch

Phí giao dịch 0% trọn đời, lãi suất margin thấp cùng các sản phẩm miễn lãi với các chính sách vô cùng cạnh tranh cho mọi đối tượng khách hàng.

Tối ưu lợi nhuận đầu tư

  • Zero 9Miễn lãi margin hoàn toàn trong 9 ngày đầu tiên.
  • Basic MarginLãi suất margin 9,7%/năm siêu hấp dẫn.

Nền tảng công nghệ

Mang đến cho nhà đầu tư nền tảng công nghệ giao dịch chứng khoán đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất.